Juustoseura

JUUSTONYSTÄVIEN YHDISTYS

Juustoseura ry perustettiin Helsingissä v. 1961 suomalaisen juustokulttuurin edistämiseksi. Juuston kulutus oli tuolloin perin vaatimatonta vain 2,5 kg henkeä kohti vuodessa ja kauppojen juustovalikoima hyvin suppea. Seuran perustamistilaisuuteen kokoontui 51 vaikutusvaltaista herraa yhteiskunnan eri aloilta puheenjohtajanaan Jussi Lappi-Seppälä.

Puheenjohtajina ovat toimineet:
Jussi Lappi-Seppälä 1961-73
Jussi Talvi 1973-82
Pekka Orelma 1982-92
Esko Uusi-Rauva 1992-02
Antti Hemmi 2002-

Juustonmaistajien ”veljeskuntaperinne” onkin jatkunut seuran historiassa näihin päiviin asti, kunnes viime vuosina on seuraan tullut myös naisjäseniä. Muistettakoon kuitenkin, että naisilla on jo pitkään ollut omia seuroja mm. Juustopöytä ry.

TYÖTÄ JUUSTOKULTTUURIN HYVÄKSI
Seuran tavoitteena on juuston arvostuksen kohottaminen maassamme ja kaikenlaisen juustotietouden lisääminen. Seuran kotipaikka on Helsinki, mutta 15 muulla paikkakunnalla toimii paikallis- tai alueseuroja, jotka toimivat alueellaan hyvin itsenäisesti. Jäsenmäärä on tällä hetkellä n. 700. Toiminta rahoitetaan henkilö- ja yhteisöjäsenmaksuilla, tilaisuuksien osallistumismaksuilla ja kilpijäsenmaksuilla.

Toiminnan perusrungon muodostavat lounas- ja iltakokoukset, joissa asiantuntija kertoo ajankohtaista juustoasiaa ja yhdessä maistellaan juustoja tai juustoruokia. Seuran järjestämät Juusto & Viini koulutustilaisuudet ovat saaneet suuren suosion. Tärkeitä tapahtumia ovat myös vuosittaiset messut ja näyttelyt sekä matkat juuston merkeissä kotimaassa ja ulkomaille. Säännöllisesti vietetään juhlavampaa juustoiltaa seuralaisten kanssa.

Jäsenet saavat etuna VIINI-lehden vuosikerran ja sen liitteenä kaksi kertaa vuodessa ilmestyvän CASEUS-jäsenlehden.

Seura mielellään kertoo, että sen toiminnan aikana juustonkulutus on lisääntynyt lähes 18 kiloon henkeä kohti vuodessa ja juustovalikoima kaupoissa moninkertaistunut.

JUUSTOKILVET KERTOVAT HYVISTÄ JUUSTOMYYMÄLÖISTÄ JA -RAVINTOLOISTA

Suurelle yleisölle näkyvin toimintamuoto ovat suosituskilvet. Niitä myönnetään hakemuksesta hyvin hoidetuille juustomyymälöille ja juustoja ja juustoruokia monipuolisesti tarjoileville ravintoloille. Seura valvoo säännöllisesti, että sen asettamia kilpisääntöjä ja laadullisia ehtoja noudatetaan. Suosituskilvessä on teksti:

”JUUSTOSEURA RY SUOSITTELEE – REKOMMENDERAR”

Kilven haltija on oikeutettu käyttämään suositusta tiedottamisessaan ja markkinoinnissaan. Kilpiä on myönnetty tähän mennessä yli 100 myymälälle tai ravintolalle eri puolille Suomea.

Juuston arvostuksen nostamiseksi seura jakaa vuosittain ansioituneille henkilöille ”Juustodiplomeja” juuston hyväksi tehdystä työstä.

Sihteeri/ asiamies
Toimitusjohtaja Tierpintie 6 0500-711 106
Sakari Juurus 14700 Hauho
info(at)juustoseura.fi