Vuosikokouksen päätöksiä

Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ilkka Virtanen Vaasan alueseurasta.

Vuoden 2011 toimintakertomus ja tilinpäätös hyväksyttiin ja tilivelvollisille myönnettiin vastuuvapaus.

Jäsenmaksuun vahvistettiin pieni korotus, maksut ovat vuodelle 2012 seuraavat: jäsenmaksu 55€, puolisojäsenmaksu 30€ ja liittymismaksu 20€.

Hallituksen kooksi vahvistettiin 6 henkeä ja kahdelle vapaana olleelle paikalle valittiin kaudeksi 2012-2014 Karl-Magnus Lindfors ja Caj Grundström.

Varsinaiseksi toiminnantarkastajaksi valittiin Raimo Kairtamo ja varalle Eino Lindfors.

Comments are closed.