Juustoseura vuosikokous 2016

Juustoseura ry:n vuosikokous 2016

Aika         Tiistai 26.4.2016 klo 15.00

Paikka      Arla Oy:n auditorio, Kotkatie 34, 01151 Söderkulla.

ESITYSLISTA: 

 1. Kokouksen avaus, hallituksen puheenjohtaja Antti Hemmi
 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
 3. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi äänten laskijaa
 4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 5. Vuoden 2015 toimintakertomus
  JS Toimintakertomus 2015
 6. Vuoden 2015 tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto
  JS Tase 2015  JS Tuloslaskelma 2015
 7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
 8. Päätetään vuoden 2016 liittymis- ja jäsenmaksut
 9. Vuoden 2016 toimintasuunnitelma ja talousarvio
  JS Toimintasuunnitelma 2016  JS Talousarvio 2016
 10. Vahvistetaan hallituksen jäsenten lukumäärä
 11. Hallituksen jäsenten valinta, erovuorossa :  Sakari Juurus 
 12. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinnat vuodelle 2016
 13.  Muut asiat
 14.   Kokouksen päättäminen      

Tervetuloa

JUUSTOSEURA ry                    

Hallitus 

Ilmoittaudu 15.4.2016 mennessä  Sakari Juurukselle: 0500-711 106 tai info@juustoseura.fi

Comments are closed.